Anmälan
 • Att leda en krisinsats
 • Evenemangsämne
 • Förtroendevald- och frivilligutbildning - Centralt målgruppsanpassade utbildningar
 • Evenemangsinformation
 • Kursen ger dig verktyg att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

  Målgrupp:
  Personer med en roll i Svenska Röda Korsets krisberedskap.

  Syfte:
  Stärka förmågan och öka tryggheten att leda och samordna inom Röda Korsets krisinsatser.

  Mål:
  1. Efter utbildningen ska deltagarna ha samsyn kring Röda Korsets ledarskap och insatsledarens och samordnarens ansvar och uppgifter.
  2. Ha förmåga att använda konkreta metoder och verktyg för att leda och samordna en krisinsats samt starta genomföra och avsluta en krisinsats.

  Innehåll:
  Länkning till webbkurserna
  Säkerhet
  Behovsbedömning
  Introduktion till krisledningsrollerna
  Före, under och efter en krisinsats
  Att vara ledare i Röda Korset
  Stöd till insatsfrivilliga

  Förkunskaper:
  - Rödakorskunskap
  - Att vara frivillig, Uppförandekoden och Var försiktig
  - Att mötas i vardag och kris med PFH
  - Första hjälpen hjärt-, lungräddning
  - Krisberedskap och totalförsvar i Sverige
  - Samverkan i kris

  Tid och plats:
  12 sept kl 09.00 - 13 sept kl 16.00, Färjeleden 3, Visby- Incheckning 11 alt 12 sept

  Praktisk information:
  - Svenska Röda Korset står för resa med tåg samt uppehälle under kursen. (= kostnadsfri)
  Resa med egen bil eller flyg, endast efter överenskommelse med kursansvariga.
  Resa (ej boende) bokas via Tranås resebyrå 0140-375000, europe@tranas-resebyra.se
  Kontering / referens: 460 N15002 – Anders Sjöstrand
  - För deltagande krävs närvaro hela kursen
  - Information och program skickas ut ca två veckor före utbildningstillfället

  Ange nedan i fältet "Övrig information":
  - Kostpreferenser/allergier
  - Roll i SRKs krisberedskap
  - Tidigare erfarenhet av krisinsatser för SRK

  Avbokning:
  - Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person (inom kretsen).
  - Vid ej avbokad plats kommer faktura att skickas för kursen (800 kr, fakturaavgift samt kursavgift).

  Kursansvarig:
  Anders Sjöstrand, anders.sjostrand@redcross.se, 040-32 65 15
 • Deltagaravgift
 • 0
 • Plats
 • Färjeleden 3, 62158, Visby, tfn 0498-201250
 • Evenemangskontakt (web)
 • Anders Sjöstrand, E-post: anders.sjostrand@redcross.se
 • Tid för evenemanget:
 • Lördag 2020-09-12 kl 9:00 - 18:00 Söndag 2020-09-13 kl 8:30 - 16:00
 • Sista anmälningsdatum
 • 2020-08-14

reqAnger ett obligatoriskt fält
Jag som vill delta är:
reqFörnamn
reqEfternamn
reqPersonnr:
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post (observera att det är deltagarens mailadress som ska anges)
reqUpprepa e-post
Önskemål om specialkost och logi:
Övrig information:
Suffix/titel
Den som skall betala är (vid kostnadsfri kurs uppge kretstillhörighet, ingen faktura skickas):
Välj krets/företag
Krets:
Företagsnamn:
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
Gatuadress 2
Postnummer
Ort